Foto k článku Volby jsou naše šance jak ovlivnit, kdo nás bude zastupovat a rozhodovat naším jménem.

Je snadné považovat naše volební právo za samozřejmost. Žijeme v demokracii a hlasování je jedním z nejdůležitějších způsobů, jak se na ní můžeme podílet. Je to způsob, jak se vyjádřit k rozhodnutím, která ovlivňují náš život. Platí to i v Milevsku, kde jsme doma.

I v Milevsku jsou volby příležitost, díky které se lidé mohou vyjádřit k tomu, kdo bude na místní úrovni přijímat rozhodnutí, která v budoucnu ovlivní jejich životy. Volby jsou také příležitostí pro obyvatele Milevska pohnat stávající zastupitele k odpovědnosti za jejich činy… tím, že je znovu zvolí, a nebo naopak tím, že je nezvolí.

Programová prohlášení jsou bezesporu důležitá, ale i ta budou vykonávat lidé. Proto pečlivě zvažujte, kteří lidé dostanou vaši důvěru, kdo pracuje pro město a za kým je vidět odvedená práce.
Sílí názor, že lidé k volbám nepůjdou, protože si myslí, že na jejich hlasu nezáleží. Ale každý hlas se počítá a každý hlas je důležitý!

Záleží pouze na tom, komu dáte svůj hlas.

Proto, než vhodíte hlasovací lístek do volební urny, myslete na to, že hlasování je důležité a dává vám možnost podílet se na řízení svého města.